Rangi i przywileje. Czy wiesz, jak dużo posiadasz?

Czas czytania: 4,5 minuty, czyli 0,3% doby (znów policzyłam 🤓)


Każdy z nas ma określoną rangę, a nasze zachowanie pokazuje, czy i na ile jesteśmy jej świadomi. Zapominanie o niej może nam utrudnić komunikowanie się i spowodować poważne problemy w relacjach z innymi ludźmi. Ludzie zajmujący wysoką pozycję w świecie biznesu rzadko potrafią zrozumieć niezadowolenie osób zajmujących niższe pozycje.
– Arnold Mindell

Arnold Mindell wprowadził, do rozwijanej przez siebie Psychologii Zorientowanej na Proces, koncepcję rang i przywilejów. Stosuje się te pojęcia w kontekście ukazania mocy, siły i władzy jaką posiadamy, a z której często nie zdajemy sobie sprawy. Brak świadomości tego jak wiele mamy, jest przyczyną konfliktów, zarówno w pracy, w domu i w innych relacjach.

Ranga, czyli suma przywilejów

Ranga każdego z nas wynika z sumy przywilejów, które posiadamy. Przywileje z kolei mogą być wypracowane przez nas samych lub odziedziczone. Każda ranga daje możliwości. Jeśli jednak nie wiemy jakie mamy przywileje, możemy nieświadomie generować lub wchodzić w konflikty. Zazwyczaj jest tak, że mamy świadomość niskich rang, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę ze swoich przywilejów i wynikającej z tego mocy.

3 rodzaje rang

Arnold Mindell wyszczególnił 3️⃣ rodzaje rang: społeczną, psychologiczną i duchową.
1️⃣ Ranga społeczna jest sumą przywilejów wynikających z płci, rasy, wieku, statusu ekonomicznego, orientacji seksualnej, narodowości, wyznawanej religii (lub niewyznawania jej w ogóle), zdrowia, wykształcenia, języka, zajmowanej pozycji w firmie.

Znajdziemy tutaj przywileje, które sami sobie wypracowaliśmy (np. wykształcenie, pozycję w firmie, konkretne umiejętności, które podnoszą nasz status) lub które odziedziczyliśmy (miejsce urodzenia, kolor skóry, zamożność rodziny).

Np.:

  • w Polsce wyższą rangę społeczną będzie miał Krzysiek w wieku 35 lat, który urodził się w dużym mieście, niż Karol, który ma lat 48 i urodził się w małej miejscowości.
  • Wyższą rangę społeczną ma każdy Polak, który ma dostęp do bieżącej wody w kranie, niż 2,1 mld ludzi na świecie, którzy tego dostępu nie mają.
  • Wyższą rangę społeczną ma Polka mieszkająca w Polsce, niż kobieta innej narodowości.
  • Wyższą rangę społeczną ma też osoba fizycznie sprawna, dla której pokonanie schodów nie stanowi żadnego problemu, w porównaniu z człowiekiem, który wykazuje jakąkolwiek niepełnosprawność fizyczną.
  • Wyższą rangę ma również osoba, która żyje w pełnej rodzinie, niż osoba, która jest po rozwodzie lub ma niepełną rodzinę.
  • Wyższą rangę ma manager od pracownika.
  • Wyższą rangę społeczną ma również osoba z wyższym wykształceniem niż osoba, która skończyła tylko podstawówkę.

2️⃣ Ranga psychologiczna wynika z tego jak sobie poradziliśmy z różnymi trudnościami w życiu i jakie mamy kompetencje psychologiczne do radzenia sobie z przyszłymi trudnymi sytuacjami.

Zdarza się, że osoby z wysoką rangą społeczną mają niższą rangę psychologiczną, bo na przykład żyją w ciągłej obawie przed utratą swojego majątku.

Ranga psychologiczna wiąże się też z takimi przywilejami jak:
* poczucie bezpieczeństwa,
* świadomość swoich kompetencji,
* świadomość swoich emocji,
* umiejętność wyrażania swoich uczuć i swojego zdania.

3️⃣ Ranga duchowa wynika z naszego poczucia sensu, wyznawanych przez nas wartości, czy przekonania, że jest coś większego niż my sami. Może się więc zdarzyć, że w niektórych środowiskach osoba o wyższej randze duchowej będzie miała większy wpływ na grupę osób niż osoba o wyższej randze społecznej.

Ranga wynika z kontekstu

Osoby o wyższej randze mają większą odpowiedzialność, bo to one mają coś czym mogą się podzielić z osobami o niższej randze. Osoby z niższą rangą z kolei mogą złościć się na tych z wyższą rangą, gdyż włączy im się zazdrość lub poczucie niesprawiedliwości.

Konflikty wynikają zazwyczaj z tego, że nie zauważamy, iż mamy wyższą rangę od innych i traktujemy pozostałe osoby na równi. Możemy wtedy używać takich sformułowań, jak: to jest przecież oczywiste, jak mogłeś się tak zachować, ja nigdy bym tak nie postąpił itp.

Jeśli mamy problem z naszą niższą rangą możemy blokować się przed proszeniem o pomoc lub nawet z przyjęciem tej pomocy, gdy ktoś inny nam jej chce udzielić.

W zależności od sytuacji i osób, z którymi właśnie przebywamy, możemy mieć wyższą lub niższą rangę.

Czy wiesz jak dużo posiadasz?

Czy zdajesz sobie sprawę z tego jak dużo posiadasz pod względem społecznym, psychologicznym lub duchowym? Jeśli nie, zapraszam Cię do poniższego ćwiczenia.

✍🏻Zastanów się i zapisz:
🌱Jakie posiadam przywileje społeczne? Co odziedziczyłem, a co wypracowałem?
🌱Jakie posiadam przywileje psychologiczne?
🌱Jakie posiadam przywileje duchowe?
🌱Czy na co dzień mam świadomość swojej mocy wynikającej z moich przywilejów?
🌱Jak mogę przypominać sobie o tym co posiadam materialnie i niematerialnie?
🌱Jak mogę się tym dzielić z innymi?
🌱Co się stanie, jeśli będę bardziej świadomy swojej rangi i przywilejów? Jak to wpłynie na moje życie prywatne? Jak to wpłynie na moją pracę, jej efektywność i współpracę z innymi?


🌿Jestem bardzo ciekawa Waszych rang i przywilejów. Podzielcie się!🌿

Świadomość swojej rangi naprawdę dużo zmienia. U mnie to była wręcz rewolucyjna zmiana. Polecam!